Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy erilaisten keskus- ja ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttamien haittojen kuntoutukseen.

Olemme myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oulun kaupungin palveluntuottaja (myös palvelusetelillä).

Neurologiseen fysioterapiaan ohjaudutaan usein aivoverenkiertohäiriöiden, aivovammojen (myös monitraumat), etenevien neurologisten sairauksien (esim. MS-tauti, ALS), selkäydinvammojen, aivo- ja spinaalikanavan kasvaimien, liikehäiriösairauksien (Parkinsonin tauti, erilaiset dystoniat, essentiaalinen tremor) sekä kehitys- ja CP-vammojen vuoksi. Neurologisten sairauksien tai vammojen seurauksena asiakkaalle voi kehittyä esimerkiksi muutoksia lihasjänteydessä, lihasheikkoutta, tuntopuutoksia, nivelten liikerajoituksia sekä erilaisia kiputiloja.

Neurologisen fysioterapian tavoite on vähentää äkillisen tai pitkäaikaisen sairauden, vamman tai kehitysviivästymän aiheuttamaa haittaa yksilön toimintakyvylle ja elämänlaadulle sekä mahdollistaa asiakkaan mahdollisimman hyvä liikkumis- ja toimintakyky, jotta osallisuus ja selviytyminen arjessa olisi parasta mahdollista sairaudesta tai vammasta huolimatta. Terapian tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yhteistyössä kuntoutujan sekä kuntoutujan läheisten kanssa huomioiden heidän toiveet ja voimavarat. Neurologisten sairauksien kuntoutuksessa asiakasta ja hänen läheisiä tuetaan osallistumaan kuntoutukseen ja kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneet fysioterapeutit ovat kouluttautuneet edellä mainittujen sairauksien kuntoutukseen sekä erilaisten apuvälineratkaisujen löytämiseen. Rangan alueen leikkausten jälkitilat voivat myös usein vaatia pidempää kuntoutusta ja neurologisen fysioterapian osaajilla on tähänkin alueeseen tarvittavat tiedot sekä taidot hallussaan.

Älä jää kipujesi kanssa yksin, varaa aika!

Hoitoajat ovat varattavissa 24/7 sähköisen ajanvarauksemme kautta tai puhelimitse klo 8:00 – 15:30 numerosta 08 521 1991.

Sähköinen ajanvaraus

Neurologisen fysioterapian keinoja ovat terapeuttien harjoittelu, sanaton ohjaus tunnon avulla, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, sekä asiakkaan ja hänen läheisten ohjaaminen esim. siirtymisien avustamisissa tai kotiharjoitteiden toteutuksessa. Myös apuvälinetarpeen arviointi ja suositukset ovat osa neurologista terapiaa.

Vastaanoton lisäksi toteutamme kotikäyntejä sekä palveluasumisyksiköissä käyntejä. Myös allasterapian toteuttaminen on mahdollista mm. Raksilan ja Raatin uimahalleissa. Vastaanottotilojemme lisäksi voimme hyödyntää yhteistyösaliemme tiloja terapiassa.

Asiakkaidemme kokemuksia

Meitä Oulunseudun Fysioterapian henkilökuntaa ilahduttavat asiakkaat, jotka ovat saaneet apua vaivoihinsa. Tutustu tyytyväisten asiakkaidemme tarinoihin.

Lue lisää

Blogi09.11.2021
Fysioterapiasta apua olkapääkipuun