Mitä on urheilufysioterapia?

Julkaistu 18.11.2019

Urheilufysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa nimen mukaisesti keskitytään urheilijoihin. Urheilu, oli se sitten kilpaurheilua tai arjen aktiiviliikuntaa, on tärkeä terveyttä edistävä tekijä. Kuitenkin liikunnan määrän kasvaessa suuremmaksi, voi joskus ilmetä erilaisia ylirasituksesta johtuvia kiputiloja ja muita tuki- ja liikuntaelin vaivoja. Lisäksi tietyt lajit altistavat myös lajityypillisille tapaturmille. Kuntouttaessa aktiiviliikkujia ja urheilijoita, on erityisen tärkeää huolehtia kuntoutuksessa siitä, että vamman tai kiputilan kuntoutuksen jälkeen asiakas pääsee palaamaan tasolle, jolla on taas turvallista ja kivutonta urheilla kuntoutusta edeltävällä tasolla. Urheilufysioterapiassa keskitytään fysioterapian keinoin kuntouttamaan niin tapaturmista kuin ylirasituksestakin johtuvia vammoja. Fysioterapeutti selvittää ylikuormituksesta ja rasituksesta johtuvien vammojen syyt, jotta kuntoutus on spesifiä ja sinun tavoitteitasi sekä vaivasi paranemista tukevaa.

Ylirasituksesta johtuvat vaivat aiheutuvat usein joko liian yksipuolisesta kuormituksesta, kuormitusmäärän liian nopeasta kasvusta tai epäoptimaalisista liikkeistä, jotka kuormittavat rakenteitamme kipeyttäen ne. Hyvänä esimerkkinä tyypillisestä rasitusvammasta on uuden juoksuharrastuksen myötä ilmenevä polvikipu. Kevätauringon sulattaessa pyörätiet, juoksuinto nostaa päätään ja juoksulenkille lähdetään suurella innolla rauhallisemmin vietetyn talven jälkeen. Juoksukilometrien kertyessä polvi alkaa kipeytyä lenkillä. Kipu yltyy juostessa, mutta helpottaa levossa. Mikä avuksi? Lisää lepoa, harrastus vaihtoon? Tässä tilanteessa urheilufysioterapiasta voi olla suuri hyöty. Yhdessä fysioterapeutin kanssa selvitetään polven kipeytymiseen vaikuttavat tekijät. Haastatellen ja tutkien saadaan selville voisiko harjoittelun jaksotuksessa tai itse juoksun biomekaanisista liikemalleista löytyä selitystä kivulle. Kun kivun syy on selvillä, päästään kuntouttamaan sekä olemassa olevaa oiretta, että ennaltaehkäisemään sen uusimista juoksuharrastuksen jatkuessa. Näin juoksuharrastus pääsee jatkumaan ja saat kuntoutuksesta paitsi helpotusta vaivaasi myös tukea juoksun kehitykselle jatkossa.

Toinen tyypillinen ylirasitusvammasta kärsivä asiakas on nuori urheilija. Kasvuikä tuo mukanaan omat haasteensa harjoitteluun, sillä kasvuiän eri ikävaiheet vaikuttavat kudosten kuormituksen sietokykyyn eri tavoin. Muun muassa eri syistä johtuvat polvikivut, kantapääkivut, selkäkivut ja nilkkakivut ovat yleisiä nuorten urheilijoiden keskuudessa. Valitettavan usein ohje näiden kipujen kanssa harjoittelevalle nuorelle on lepo. Totaalilepo on kuitenkaan harvoin paras ratkaisu ja esimerkiksi jännekipujen kanssa se ei ole edes suositeltavaa. Täyden levon sijaan olisi tärkeää päästä selville kipua aiheuttavista syistä ja puuttua niihin kohdennetusti. Usein fysioterapeutin kanssa saadaan hoidettua akuuttitilannetta, ja samalla tarvittaessa myös valmennuksen kanssa yhteistyössä modifioitua harjoittelua tukemaan kuntoutusta. Näin huolehditaan lajiharjoittelun etenemisestä kivusta huolimatta, vältytään tarpeettoman pitkiltä harjoittelutauoilta ja minimoidaan tauon aikana mahdollisesti tapahtuvaa yleiskunnon alenemista.

Kasvuiän aiheuttamien kiputilojen keston ennustaminen on vaikeaa kasvuvaiheiden keston yksilöllisyyden vuoksi, joten tästäkin syystä nuori usein hyötyy asiantuntevasta fysioterapiakontaktista, joka voi olla nuoren harjoittelun tukena aina tarvittaessa. Kivun kanssa harjoitteleminen on monelle nuorelle urheilijalle arkipäivää ja se voi olla suuri tekijä harjoittelumotivaation ylläpitämisen vaikeuksissa. Lisäksi kipu harjoitellessa voi aiheuttaa nuorelle huolen harrastamisen jatkamisen mahdollisuudesta. Harrastaminen on usein suuri ja tärkeä osa nuoren urheilijan elämää ja pelko lopettamisesta voi huolestuttaa nuorta. Fysioterapeutin kanssa yhteistyötä tehdessä saadaan usein myös helpotettua näitä kivun aiheuttamia huolen ja epävarmuuden tunteita harrastamiseen liittyen, sillä fysioterapiakäynnillä voidaan nuoren kanssa yhdessä keskustellen pohtia myös näitä ajatuksia ja etsiä yhdessä ratkaisuja niihin kuntoutuksen avulla.  

Olipa lajisi sitten juoksu, pyöräily, tanssi, uinti, koripallo tai vaikka kiipeily, fysioterapeutti on liikkeen ammattilainen ja meidän tavoitteemme on auttaa sinua nauttimaan harrastamisesta ja kehittymään kohti tavoitteitasi!

Kirjoittaja:

Saana Saukkoriipi, fysioterapeutti