Fysioterapiasta apua polvikipuun

Julkaistu 13.7.2020

Polvikipu on yleinen arkea ja harrastamista haittaava vaiva, jonka suurin osa aikuisista käy läpi jossain vaiheessa elämänsä aikana. Polvikivut ovat myös tyypillisiä kasvavien lasten ja nuorten vaivoja ja ne aiheuttavat haasteita aktiiviliikkujille. Polvikivusta kärsivä hakeutuu usein lääkäriin etsimään sen syytä.

Useimmiten sitä lähdetään hoitamaan konservatiivisella hoidolla, eli fysioterapialla, joten asiakas voi tulla polvikivun kanssa aina myös suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin lähetettä. Toimintamalliimme kuuluu, että mikäli vaiva ei ole fysioterapialla hoidettavissa, ohjaamme asiakkaan lääkäriin. Useimmiten vaiva on kuitenkin fysioterapialla autettavissa.

Viime vuosina tutkimusnäyttö on antanut enenevissä määrin viitteitä siitä, että konservatiivisella hoidolla saavutetaan tuki- ja liikuntaelinvaivoissa yhtä hyviä tuloksia, kuin leikkaushoidolla, ja samalla vältytään leikkaukseen sisältyviltä riskeiltä.

Kuntoutus esimerkiksi polvikivun yhteydessä on hyödyllistä myös ennen tiedossa olevaan leikkausta, sillä leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen esimerkiksi eturistisiteen korjausleikkauksesta tai polven tekonivelen leikkauksen jälkeen voi olla sujuvampaa, jos kuntoutus on aloitettu jo ennen leikkausta.

Polvikipua esiintyy monenlaista ja sen syyt ovat hyvin vaihtelevia. Sen tyypillisin syy alaraajoihin kohdistuvien vammojen lisäksi ovat alaraajan rasitusperäiset ongelmat. Polvinivel sijoittuu nilkan ja lonkan väliin, joten siihen kohdistuu liikkeen aikana monenlaisia kiertäviä ja vääntäviä voimia. Alaraajat kuormittuvat päivän aikana erilaisista liikkeistä. Kannattelemme kehonpainomme alaraajojen päällä lähes koko päivän ajan ja tämän vuoksi joskus alaraajan linjauksen ongelmat ja lihasepätasapainot tai lihasten aktivoitumisen ongelmat voivat aiheuttaa niveliimme poikkeavaa rasitusta. Tämän seurauksena esimerkiksi polvi voi kipeytyä. Polvi on myös tyypillinen oireileva nivel alkavan nivelrikon yhteydessä.

Fysioterapeutti kartoittaa polvikivun taustat ja tutkii tilanteen ottaen huomioon kipuun vaikuttavat kokonaisuudet. Alaraajan vaivoissa, kuten kuntoutuksessa yleensäkin, on tärkeää tunnistaa kaikki toiminnot ja kokonaisuudet, jotka voivat osallistua vaivan syntyyn. Kun kivun syy on selvillä, on hoito kohdennetumpaa ja kuntoutumisen edistymisen seuranta tarkempaa. Asiakkaan kanssa keskustellen pohditaan yhdessä myös kuntoutuksen tavoitteita.

Nämä yhdistämällä luomme kuntoutuskokonaisuuden, joka on näyttöön perustuva ja asiakkaan tarpeita palveleva. Kuntoutuksessa hyödynnetään tarpeen mukaan fysioterapian eri keinoja vahvalla ammattitaidolla parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Meidän lähtökohtamme kuntoutuksessa on, että asiakas ei jää yksin vaivansa kanssa ja hän saa apua omat tavoitteet huomioiden. Me haluamme auttaa sinua elämään oman näköistä mielekästä arkea ilman kipuja.

Kirjoittaja:

Saana Saukkoriipi, fysioterapeutti