Fysioterapiasta apua niska-hartiaseudun vaivoihin

Julkaistu 31.3.2021

Niska-hartiaseudun oireilu on hyvin yleinen vaiva: Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan yli 30-vuotiaista miehistä neljännes ja naisista noin 40% on kokenut niskakipua kuluneen kuukauden aikana.

NHS-vaivojen taustalla voi olla useita syitä, mutta yleensä syy on kuitenkin hyvänlaatuinen, jolloin aiheuttajina voivat olla lihakset, välilevyt tai fasettinivelet. Usein niska-hartiaseudun kivulle ei kuitenkaan löydy yksittäistä syytä, jolloin puhutaan hyvänlaatuisesta epäspesifistä niskakivusta.

Hyvänlaatuisen niskakivun oireita ovat niskahartiaseudun jomotus, jännitys ja väsymys. Riskitekijöitä niskakivulle ovat ikä, ylipaino, naissukupuoli, fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät sekä aiemmin koettu niskakipu. Liikunta pienentää niskakivun riskiä ja parantaa niskakivun paranemisen ennustetta.

Joissakin tapauksissa kivun taustalla voi olla myös jokin vakava sairaus. Niskakipuun liittyviä oireita, jotka vaativat pikaista lääkärin vastaanotolle hakeutumista, ovat mm. kivun nopea paheneminen lyhyen ajan sisällä, sietämätön kipu, kuumeilu, voimakas väsymys, aiemmin sairastettu syöpäsairaus tai taustalla oleva selvä niskavamma.

Kun vakavat sairaudet on poissuljettu, niskakivun paranemisen ennuste on varsin hyvä. Ensisijaisesti niskakipupotilasta rohkaistaan jatkamaan arkea mahdollisimman normaalisti sekä pysymään aktiivisena kohtalaisesta kivusta huolimatta. Tärkeää on myös puuttua mahdollisiin kivun aiheuttajiin ja näin estää kivun kroonistuminen. Esimerkiksi ergonomiaa parantamalla (työasennot, työskentelytavat, tauotus) pystytään mahdollisesti vähentämään niskakipua. Ergonomiaan liittyvistä asioista voit lukea lisää aiemmasta blogikirjoituksesta Ergonomia etätyössä.

Fysioterapiaan voi aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Ammattitaitoisten fysioterapeuttien työkalupakista löytyy useita keinoja niskakivun hoitoon.

Keskeisimpänä osana kuntoutusta ovat ohjaus ja neuvonta. Manuaalinen käsittely yhdistettynä terapeuttiseen harjoitteluun on tehokas ja tuloksellinen keino oireiden helpottamiseen.

Manuaalisen käsittelyn, kuten mobilisaation, tavoitteena on rangan mahdollisten liikerajoitusten palauttaminen sekä kivun lievittyminen. Muita fysioterapeutin keinoja kivunlievitykseen ovat esim. sähköhoito tai paineaaltohoitoon perustuva shockwave, jotka molemmat löytyvät meiltä Oulunseudun Fysioterapiasta. Perinteinen hieronta voi myös vähentää lihaskireyksiä niskahartiaseudulla.

Terapeuttisella harjoittelulla on myös tutkittua näyttöä NHS-vaivojen paranemiseen. Etenkin spesifisesti niska-hartiaseudun ja olkalihaksiin kohdistuva harjoittelu, joka parantaa lihaskestävyyttä, lihasvoimaa, joustavuutta tai koordinaatiota kehittävät harjoitteet, voivat tutkitusti vähentää niskakipua. Fysioterapeutti suunnittelee ja ohjeistaa liikkeet yksilöllisesti jokaiselle asiakkaalle.

Meidän lähtökohtamme kuntoutuksessa on, että asiakas ei jää yksin vaivansa kanssa ja hän saa apua omat tavoitteet huomioiden. Me haluamme auttaa sinua elämään oman näköistä mielekästä arkea ilman kipuja.

Oulunseudun Fysioterapia Oy

08 521 1991

[email protected]