Työikäisten fysioterapia

Kohderyhmät

Hyvä työkyky ennustaa parempaa terveyttä eläkeiässä

Työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15–74 -vuotiaat henkilöt. Elinajan pidentyessä ja syntyvyyden vähentyessä väestö ikääntyy. Työvoimaan kuuluvan väestön keski-ikä on Suomessa OECD-maiden korkeimpia. Vuonna 2005 50 – 64 -vuotiaiden osuus nousi yli 30 %:iin työvoimasta ja pysyy ennusteen mukaan tällä tasolla ainakin vuoteen 2025 saakka. On erittäin tärkeää ylläpitää työkykyä, erityisesti ikääntyvän työvoiman kannalta.

Työelämän muutokset ovat lisänneet henkisen ja sosiaalisen työkyvyn vaatimuksia. Fyysiset vaatimuksetkaan eivät ole hävinneet vaan työssä joudutaan edelleenkin nostamaan raskaita taakkoja, tekemään toistotyötä ja olemaan huonoissa työasennoissa. Erinomainen tai hyvä työkyky ennen eläkkeelle siirtymistä turvaa noin kahdelle kolmasosalle hyvän terveyden ja ruumiillisen kunnon ja kolmannekselle tyytyväisyyden elämään ainakin viiden eläkevuoden ajan. Pitkittäistutkimuksen mukaan vain viidesosalla niistä, joiden työkyky oli huono ennen eläkkeelle siirtymistä, terveys ja ruumiillinen kunto olivat hyvät eläkkeellä olon aikana. Tulos merkitsee sitä, että työkykyyn panostaminen on kannattanut myös pitkällä aikavälillä. Työelämän viimeinen vuosikymmen ennustaa siis eläkeläisen toimintakykyä.

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ylläpitävät työkykyä ja ikääntyvän toimintakykyä. Fysioterapialla voidaan tukea työkyvyn ylläpitoa. Fysioterapeuttisella harjoittelulla ja parhaan mahdollisen työergonomian ohjauksella ennaltaehkäistään työstä johtuvia ongelmia ja kipuja. Manuaalisella käsittelyllä ja fysikaalisilla hoidoilla pystytään lievittämään jo aiheutuneita oireita. Ravintovalmennuksella pystytään tukemaan työkykyä hyvän ravitsemuksen ohjauksella.

Tarvitseeko työyhteisösi kokonaisvaltaista työkyvyn ylläpitoon tähtäävää ohjausta? Olisiko työpaikallanne tarve taukojumppaan? Kysy lisää palveluistamme. Räätälöimme juuri sinun työpaikallesi sopivan luennon, taukojumpan tai virkistyspäivän. Työpaikoilla on mahdollista toteuttaa myös hierontaa.

Lisätietoja puhelimitse arkisin klo 8-15:30 numerosta (08) 521 1991.


Varaa hoitoaika

Hoitoajan voit varata puhelimitse arkisin klo 8-15:30 tai sähköisen ajanvarausjärjestelmämme kautta 24 tuntia vuorokaudessa.